FANDOM


Smartingene er en klanDonaldForum. Klanen ledes av borgermester RK4000, og har 11 medlemmer (20.02.2016).

Den 22. juni 2015 startet RK4000 opp en klanavis kalt Smarting-Avisen (S.-Avisen). Til tross for at S.-Avisen eies av en privatbruker, har det blitt åpnet for muligheten at S.-Avisen kan overføres til Smartingene eie og dermed videreføres, dersom redaktøren av avisen en dag skulle ønske det.

28. november 2015 kunngjorde Smartingenes ledelse at Smartingenes Råd hadde blitt opprettet. Per i dag er RK4000 og Trosland, som er nåværende Viseborgermester i klanen, medlem av dette Rådet. (14.12.17)

Magz er nåværende Rådgiver.

Klanen har sin klanuke i november.

Tidligere Borgermestere i klanen inkluderer: HeddaHB (2008/2009), DonaldDilla95 (2008/2009-2010), Newton_99 (2010-2013, 2014-2015), Lvl1Up (2013-2014), og Trosland som vikarierende Borgermester i februar 2017.

Medlemmer Rediger


Klanene på DonaldForum
Hakkespettene • Milliardærene • Smartingene • Skurkene • Latsabbene