FANDOM


Småtingets profilbilde

Småtingets profilbilde.

Småtinget var parlamentet på Donald.no. Småtingsvalget ble som vanlig holdt to ganger i året: i januar og august.

Småtingspresidenten var Småtingets leder. Småtingspresidenten leder småtingsmøtene, som blir holdt i Småtinget-brukerens blogg. Alle mandatene deltar i møtene, og vanligvis det diskuteres saker som handler om noe Donald.nos medlemmer har selv skapt, som pengesystemet og regler knyttet til politikk.

Småtingsrepresentanter Rediger

Det var 17 representanter på Småtinget.