FANDOM


Skurkene er en av klaneneDonaldForum. Klanen har 10 medlemmer og er med sine ca. 1 400 innlegg i klanforumet, er de donaldforums mest aktive klan (20.02.2016). Klanen ledes av mafiaboss Amore.

Det ble opprattet en egen klansavis for skurkene som ble donaldforums aller første avis, men den ble etter noen utgaver ikke lenger utgitt. Klansavisen gitt under navnet Skurkenytt.

Medlemmene av skurkene blir omtalt som nattens sønner og døtre samt mafiafamilien. Skurkene er den mest aktive klanen på donaldforum samt den klanen med flest jenter som medlemmer. Det er i alt 9 medlemer i skurkene, der kun 2 er delvis inaktive. Samt en klanbruker.

Det avholdes årlige et tredagers valg av mafiaboss fra den 4.til 6. mars med inntredelse den 7.mars.

Det er mulig å melde sitt kandidatur helt frem til den 26. mars.

Klanuken til Skurkene gjennomføres fra den 7. til den 13. mars. Og planlegges i felleskap, dettte er en uke for å feire skurkene samt en ny periode. (med tanke på mafiabossvalget)

Skurkene har en fellesbruker ved navn Skurkene.

Regler for skurkens fellesbruker:

- Alle skurker skal ha tilgang til brukeren
- Alle skal signere med sitt kodenavn eller brukernavn når de bruker den
- Klanbrukeren skal ikke misbrukes
- Klanbrukeren skal til all tid følge forumreglene samt “skurkens huskelapper”.
Valgregler skurkene:
- Alle som har vært medlem i over 4 uker sammenhengende i skurkene ved valgstart, kan stemme ved valget. - Det er ikke mulig å stemme anonymt eller ved “astemmningsfunksjonen”
- Valget skal avholdes på samme dato hvert år (skulle ikke noe uforventet* oppstå)
- Valget foregår over 3 dager
- Kun medlemmer av klanen (som oppfyller kravet i punkt 1) kan stemme ved valget
- For å stille som kandidat til mafiaboss må man ha vært medlem i 4 uker sammenhengende samt ha over 50 forumposter (trenger ikke bare være i klansforumet)
- Alle gyldige stemmer teller like mye
- Ved likt antall stemmer skal det gjennomføres et omvalg med en gang etter valgresultatet er avklart
- Valget holdes av daværende mafiaboss og nestleder (selv om disse stiller til gjenvalg) da anonyme stemmer ikke er gyldige.
- Redigerte poster etter valgslutt telles som ugyldige stemmer.
[1] <- Legg til som bilde!

Skurkene
Forumseksjonen

Medlemmer Rediger

Kandidater mafiabossvalget 2016:


Klanene på DonaldForum
Hakkespettene • Milliardærene • Smartingene • Skurkene • Latsabbene