FANDOM


Mal:Ikke sjekket

0.gif

Chezumas profilbilde.

Chezuma
var en administrator og det desidert rikeste medlemmet på Donald.no med 99967538 Andeby-kroner. Chezuma ble opprettet 10. januar 2011 og slettet i på ukjent dato i 2013. Chezuma var en testbruker som ble laget i anledning relanseringen 2010. Grunnet den store poengsummen har enkelte mistenkt Chezuma for å være en hacker.

De to første sidene og deler av den tredje siden på chezumas tavle besto av meldinger av brukeren selv og administratoren flipp. Testeting av gavesending og sensuering på tavler har blitt testet ut der.

Chezuma hadde to venner, cheztest og Thogermeister (siden 17. januar 2011). Dette kan bety at den enten er Thogermeister som har denne brukeren, eller kjenner den som lagde den.

Chezuma hadde også to blogginnlegg som begge to ikke besto av annet enn tilfeldige tall og bokstaver.

Grunnen til slettingen av chezuma er ukjent, men den høye pengesummen var med stor sannsynlighet det som gjorde utslag.