Donald.no/DonaldForum Wiki
All Contributors
Tor Duck
Galaniitoluodda
Affirmation
• 6/10/2018

Kategorisering av brukere

Jeg tenker vi burde ha et ordentlig system for hvordan vi kategoriserer sider om brukere, og foreslår følgende kategorier og følgende rekkefølge:

Kategori:Medlemmer

Kategori:Medlemmer på Donald.no (om medlemmet var registrert på Dono)
Kategori:Medlemmer på DonaldForum (om medlemmet er registrert på Dofo)

Kategori:Medlemmer registrert på Donald.no i 2012 (bytt ut 2012 med året brukeren registrerte seg på Dono)
Kategori:Medlemmer registrert på DonaldForum i 2015 (bytt ut 2015 med året brukeren registrerte seg på Dono)

Kategori:Medlemmer født i 2002 (bytt ut 2002 med fødselsåret. muligens er det en ide å hente dette automatisk fra Mal:Alder?)

Kategori:Gutter (om brukeren er gutt)
Kategori:Jenter (om brukeren er jente) (disse to hentes fra infoboksen om det brukes en på siden, og det er bra)

Kategori:Norske medlemmer (om brukeren er norsk, lignende kategorier for svensker, dansker og finsker)
Kategori:Medlemmer bosatt i Oppland (om personen f.eks. bor i Oppland fylke)
Kategori:Medlemmer bosatt i Lillehammer (om personen f.eks. bor på Lillehammer)

Kategori:VIP-medlemmer på Donald.no (eksempel: om personen var VIP-medlem på Dono)
Kategori:Moderatorer på Donald.no (eksempel: om personen var moderator på Dono)
Kategori:Administratorer på DonaldForum (eksempel: om personen er/har vært administrator på Dofo)
Kategori:Nåværende administratorer på DonaldForum (eksempel: om personen fortsatt er admin på Dofo)
Kategori:Tidligere administratorer på DonaldForum (eksempel: om personen ikke lenger er admin på Dofo)

Kategori:Milliardærer (om medlemmet er/har vært med i Milliardærene)
Kategori:Nåværende milliardærer (om medlemmet fortsatt er med i Milliardærene)
Kategori:Tidligere milliardærer (om medlemmet ikke lenger er med i Milliardærene)

Kategori:Medlemmer av Fram (om medlemmer er/har vært med i Fram)
Kategori:Nåværende medlemmer av Fram (om medlemmet fortsatt er med i Fram)
Kategori:Tidligere medlemmer av Fram (om medlemmet ikke lenger er med i Fram)

Kategori:Småtingsrepresentanter [sett inn navn på periode her] (om personen var småtingsrepresentant i en periode, osv.)

Eventuelle andre kategorier kommer på slutten
1 10
  • Upvote
  • Reply
Tor Duck
Galaniitoluodda
Affirmation
0
• 6/10/2018
Jeg tenkte akkurat det samme!

Vi må ha forskjellige kategorier for Donald.no Wiki medlemmer og DonaldForum medlemmer, henholdsvis.

Mer spesifikke kategorier som du foreslår er en god idé også!

Vi bør også ha to forskjellige infobokser for Donald.no og DonaldForum medlemmer, hendholdsvis. Akkurat nå har vi Mal:Infoboks og Mal:Infoboks DonaldForum medlem. Jeg har forbedret Mal:Infoboks DonaldForum medlem en del, men vi må også ordne Mal:Infoboks.
0
• 6/10/2018
Jeg er ikke helt enig i at vi skal ha to forskjellige infobokser for medlemmer på Dono og Dofo. Vi har tidligere blitt enige om å bare ha én wikiside per bruker (og ikke to, en om brukeren på Dono og en annen om den samme brukeren på Dofo). Hvis brukeren har vært medlem på begge sidene (noe de fleste har), hvilken infoboks skal man da bruke i artikkelen? Skal man bruke begge infoboksene? Da blir det fort mye dobbel informasjon osv., i tillegg tar to infobokser mye plass

Jeg tenker at man heller bør ha én infoboks for medlemmer. Denne kan ha en del under profilbildet der det kommer generell info om selve personen (alder, bosted, osv.). Deretter kan vi ha to underoverskrifter i infoboksen, for henholdsvis Dofo og Dono. Under de underoverskriftene kan vi skrive ting som er knyttet til det enkelte forum, f.eks. hvilken rang brukeren hadde på de ulike sidene. Hva synes du om ideen? Jeg kan eventuelt sette opp et eksempel på det senere
0
• 6/10/2018
Jeg tenkte å ha to infobokser siden Mal:Infoboks DonaldForum medlem har en link til DonaldForum profilen til brukeren og har en parameter for DonaldForum brukernavnet til personen, forumgraden, osv.

Vi kan ha én infoboks med forskjellige parametere, da.
1
• 6/10/2018
Ja, jeg skjønner. Jeg ville nok foretrukket én infoboks med forskjellige parametere.
0
• 6/10/2018
Det går ann.

Det er vel enklere hvis ve har én infoboks, spesielt siden noen brukere hadde en bruker på Donald.no OG har en bruker på DonaldForum.
0
• 6/10/2018
Vel, det er mange kategorier.

http://no.dono.wikia.com/wiki/Galaniitoluodda?diff=next&oldid=23675
Galaniitoluodda
Galaniitoluodda Donald.no Wiki
0
• 6/10/2018
Ja, det er vel rundt 40 kategorier nå, og jeg gadd enda ikke å legge inn mine stillinger i alle bedrifter og aviser jeg har jobbet i eller eid, og heller ikke mine politiske roller på Andetinget og ulike regjeringer på Donald.no. Så det blir nok rundt 60 kategorier til slutt.

Man kan eventuelt vurdere om man f.eks. skal skjule kategoriene som "Medlemmer i NED" og "Tidligere medlemmer i NED", og kun vise kategorien "Nåværende medlemmer i Det Kongelige Parti". Det mest relevante er jo hvilket parti jeg er medlem av nå.
2
• 6/10/2018
Én infoboks per medlem bør være nok. Da bør den vi velger å bruke være tilpasset både informasjon om brukerens liv på dono, samt dofo. (f.eks. når personen ble medlem på de ulike sidene)

Vi bør også skjule enkelte kategorier dersom det blir veldig mange. Gala sitt forslag om å vise kun de mest relevante, er god.
0
• 6/10/2018
Om du ser på artikkelen om meg så ser du hvordan infoboksen ser ut atm, tenker du det er passende?

http://no.dono.wikia.com/wiki/Galaniitoluodda
Galaniitoluodda
Galaniitoluodda Donald.no Wiki
0
• 6/11/2018
Ja, jeg synes den infoboksen ser grei ut. Kanskje unødvendig å ha en egen side om Oulu, så den røde lenken bør kanskje fjernes, men ellers ser det bra ut.
(edited by administrators)
Write a reply...